Скални манастири "Гюре Бахча" - скалите погледнати от изходната точка - поляна, покрита с красиви цветя