Скални манастири "Гюре Бахча" - изглед на скалите от пътечката към тях