Скални манастири "Гюре Бахча" - изглед към низината от скалната пътечка към хълма