Скални манастири "Гюре Бахча" - скалните стълби за качване на скалите в края на пътечката