Скален манастир "Гюре Бахча" - запазени останки от стена на средновековна крепост