Нос Калиакра - крепостната порта на Третия отбранителен вал