Резерват "Яйлата" - специфичната трапецовидна форма на скалното жилище при входа на резервата