Резерват "Яйлата" - специфичната червена пътека на входа на резервата