Резерват "Яйлата" - богатата растителност на скалната тераса