Резерват "Яйлата" - редицата от каменни пирамиди, очертаваща границата на резервата