DSC04147

Местност Канарата - удобен ловен заслон, подходящ за пикник