DSC04148

Местност Канарата - ловния заслон отвътре