DSC04163

Местност Канарата - гледка от скалите към с. Бозвелийско