DSC04166

Местност Канарата -красивия скален венец над манастира