DSC04879

Местност Капладжата - причудливите скални форми на канарата