DSC04895

Местност Капладжата - на върха на скалното образувание