DSC04900

Местност Капладжата - защитен природен обект - общ изглед