DSC02012

Изглед от килията в скален манастир "Кара пещера"