DSC02016

Монасешка килия в скален манастир "Кара пещера"