DSC02036

Горска пътечка, по която се достига до скален манастир "Кара пещера"