DSC04334

Скален манастир "Кара пещера" - красиви цветни поляни, отрупани с цветя край с. Староселец