Скален манастир "Кара пещера" - скални улеи за събиране на дъждовна вода отгоре на скалата