Началото на маркирания маршрут в центъра на Долище