DSC004461

Началото на маркирания маршрут в центъра на Долище