Стопанските постройки и кошери в началото на маршрута