Комплекс "Трите воденици" - изглед на механата отвън