Мадарско плато - церемониален олтар в Средновековна скална гробница