Мадарско плато - изглед от скално образувание Подводницата