Мадарско плато - панорамен изглед от пътеката към платото