Мадарско плато - пред входа на Дядо Куртевата пещера