DSC02505

Маркер за позицията на "Дядо Куртевата пещера"