Мадарско плато - маркировка за Дядо Куртевата пещера