Екопътека "Мадарски конник" - в “Дядо Димовата пещера”