Мадарски конник - останки от християнска църква, поглед от панорамните стълби