Древните църкви са потънали дълбоко в дивите обятия на природен парк „Русенски лом“,  разположени някъде из непристъпните речни меандри край Нисово.

Неголямото село се намира на около 25 км южно от гр. Русе. То e едно от няколкото села в този иначе равнинен район, които населяват дълбокия и причудлив каньон на река Русенски Лом. Мястото около селището е изключително живописно. Навред се издигат високи и непристъпни скали, в подножието на които се е развил един необятен природен хабитат. А по техните отвесни стени са възникнали безброй естествени пещери и ниши.

Този характерен ландшафт е благоприятствал обособяването на редица забележителни скални манастири в района на парка. Наред с доста по-известните Ивановски скални църкви, както и Басарбовския манастир, в землището на Нисово се крият няколко не толкова популярни светилища. Те се намират на около 4 км южно от селото, дълбоко скрити в дивия каньон на Малки Лом.

Към тях е изграден приятен туристически маршрут, който започва от покрайнините на селището и следва поречието на реката. Трасето започва като добър черен път, който постепенно навлиза в девствените скалисти меандри и неусетно ви откъсва от цивилизацията.

След около 2 км пътят постепенно се превръща в тясна обрасла пътека, която се движи съвсем близо до реката. Гората наоколо става още по-гъста и започва да кипи от живот. Наоколо могат да бъдат забелязани сърни и елени, които са проправили множество тесни животински пътечки за водопой.

Малко по-нататък каньонът започва да свива своята ширина и в страни от вас ще се извиси скалистата му отвесна стена. Там, на сравнително голяма височина, се откроява една неголяма ниша, притежаваща неестествено правилна форма. Тази изсечена килия всъщност е Малкия Нисовски скален манастир.

Достъпът до него не е от най-лесните. За да го достигнете ще са ви необходими алпийска екипировка и известен опит. Трасето към него е от типа “Via ferrata” („Железен път“ от италиански). Това представлява система от метални стъпала и обезопасителни метални въжета, подсигуряващи преодоляването на трудно достъпни скални терени.

Но началото на скалната пътека е напълно достъпно, което не означава, че преодоляването й не доставя адреналин. Тя преминава през тесен и дълбок скален процеп, което е достатъчно екстремно за хората със страх от височини. На места по нея има и стръмни стъпала, изсечени в канарата още в далечни времена от монасите-отшелници.

Следващата забележителност по маршрута е Големия Нисовски манастир. Той носи името „Св. Константин и Елена“ и се намира на около 1,5 км напред по трасето. Пътеката към него е една идея по-обрасла, но все пак достатъчно добре проследима. Тя ще ви изведе в подножието на висок и доста дълъг скален масив, на върха на който е поставен голям кръст. Самата скална обител се намира точно под него и е добре забележима отдолу.

Този скален манастир също е бил изграден високо, за да не бъде лесно достъпен. Въпреки това, изкачването до него е напълно възможно. Самата пътечка нагоре ще ви впечатли с прилежно изсечените стълби и леко екстремните си участъци. А в нейния край ще се озовете на нещо като панорамна тераса, която ще ви разкрие неподозираната дива красота на каньона.

Манастирската обител е оформена от няколко отделни ниши, свързани помежду си с овални тунели. Най-голямата от тях се намира в дъното и е оформена като църква. В нея ще забележите характерния за такива свeти места малък олтар, а на пода – старателно оформената дълбока церемониална ниша.

3d панорамен изглед

Но най-впечатляващото нещо в манастира се намира отвън. На лицевата част на скалата, над цялата църковна галерия, се забелязва голям изсечен правоъгълник. Той е представлявал един огромен цветен шедьовър. Интересното е, че все още се забелязват доста добре автентични части от древните църковни стенописи.

А преди да напуснете това уникално място, отправете отново поглед към недокоснатия каньон на Малки Лом и се заредете с достатъчно позитивна енергия за из път…

Препоръки: Това е един лек и малко див маршрут из меандрите на древната река. А Малкият Нисовски манастир предлага допълнителна възможност да комбинирате приятната разходка в дълбокия каньон с предизвикателно изкачване по отвесните му стени. Но имайте предвид, че достигането до него без необходимите подсигурителни средства е много опасно!

Основни данни за маршрута:

Степен на трудност: 2/6

Обща дължина: 5 км

Време за изминаване: 2:00 ч

Най-ниска точка: 80 м

Най-висока точка: 100 м

Изразходвана енергия: 300 kcal

GPS трак: изтегляне

* Посочените данни са за движение в едната посока