Обект „А“ – карта на железопътното т

Секретен Обект "А" - карта на железопътното трасе