Обект „А“ – карта на железопътното трасе

Секретен Обект "А" - карта на железопътното трасе