Обект "А" - красива пайжина отрупана с роса, забелязана по маршрута към северния вход