DSC05561

Обект "А" - малък красив сталагмит, на пода в северния тунел