DSC05567

Обект "А" - варовикови образувания по стените в северния тунел