DSC05579

Обект "А" - спящ прилеп на стената в южния вход