Обект "А" - отводнителния канал, на пода в северния тунел