Обект "А" - огромна гъба, забелязана по маршрута към северния вход