Обект "А" - ловна наблюдателна кула по маршрута към северния вход