Обект "А" - пресичане на маршрута "Ком-Емине" на билото по пътя към северния вход