Обект "А" - подпорна стена по трасето, в близост до северния вход на тунела