DSC05622

Обект "А" - дупката, през която се влиза в северния вход на тунела