Обект "А" - запазени циментови основи в близост до северния вход на тунела