Обект "А" - заден изглед на входната конструкция на тунела