Обект "А" - изглед към вътрешността на второ ниво, намиращо се над входната арка