Обект "А" - стълбите, по които се изкачва на второто ниво на входната арка