Обект "А" - панорамните отвори на второто ниво над входната арка